VÅRT HUS
VÅRT HUS

Optimisten ser en möjlighet i varje problem.
Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.